گروه دروس عمومی
|
۱۳۹۶ پنج شنبه ۲ شهريور
English

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 5    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
no phorto.jpg
نام : صديقه
نام خانوادگی: يگانه

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: معارف اسلامي
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/yeganeh

nouri1.jpg
نام : حميد رضا
نام خانوادگی: نوري

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: معارف اسلامي
پست الکترونیک : hnouri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/nouri

no phorto.jpg
نام : بيژن
نام خانوادگی: منصوري

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: معارف اسلامي
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mansouri

kamel.jpg
نام : علي اصغر
نام خانوادگی: كاملي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: معارف اسلامي
پست الکترونیک : kameli(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/haghighi

no phorto.jpg
نام : محمدمهدي
نام خانوادگی: امامي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: معارف اسلامي
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/emami

1 
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity of technology.