گروه دروس عمومی
|
۱۳۹۶ پنج شنبه ۲ شهريور
English
 
          مدير گروه آموزشهاي عمومي
 
دكتر حميد رضا نوري
استاديار گروه معارف
 
تلفن:  22856690   (مستقيم)، داخلي 214
فكس:22853650
نشاني الكترونيك:nouri[at]kntu.ac.ir 
 

  

 

 

1393/08/04 تاریخ بروز رسانی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity of technology.