گروه دروس عمومی
|
۱۳۹۶ پنج شنبه ۲ شهريور
English
 
           
 


        معاون امور زبان انگليسي و ادبيات فارسي   :

        خانم دكتر سوگند نوروزي زاده
 
 
تلفن:  22856278   (مستقيم)، داخلي 278
فكس:22853650
نشاني الكترونيك:  noroozizadeh@kntu.ac.ir  

 

1393/08/04 تاریخ بروز رسانی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity of technology.