گروه دروس عمومی
|
۱۳۹۶ پنج شنبه ۲ شهريور
English
 

 

 

جدول گرايشها، عناوين و كد دروس معارف اسلامي

 

ساعت

 

واحد

كد

درس

 

عنوان درس

 

گرايش

 

رديف

2

2

1/1

1- انديشه اسلامي1

 

 

مباني نظري اسلام1

 

 

 

1

 

2

2

2/1

2- انسان در اسلام

 

2

2

1/2

1- انديشه اسلامي2

 

 

مباني نظري اسلام2

 

 

 

2

 

2

 

2

 

2/2

2- حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام

 

2

 

2

 

1/3

1- فلسفه اخلاق

( با تكيه بر مباحث تربيتي )

 

 

 

اخلاق اسلامي

 

 

 

 

 

3

 

 

 

2

 

2

 

2/3

2- اخلاق اسلامي

( مباني و مفاهيم )

 

2

 

2

 

3/3

3- آيين زندگي

( اخلاق كاربردي )

2

2

4/3

4- عرفان عملي در اسلام

2

2

1/4

1- انقلاب اسلامي ايران

 

 

انقلاب اسلامي

 

 

 

4

2

2

2/4

2- آشنايي با قانون اساسي

2

2

3/4

3- انديشه سياسي امام

 

2

 

2

 

1/5

 

1- تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي

 

 

تاريخ تمدن اسلامي

 

 

 

5

 

2

2

2/5

2- تارخ تحليلي صدر اسلام

2

2

3/5

 

3- تاريخ امامت

 

2

 

2

 

1/6

 

1- تفسير موضوعي قرآن

 

 

آشنايي با منابع اسلامي

 

 

 

6

 

 

2

 

2

 

2/6

 

2- تفسير موضوعي نهج البلاغه

 

2

 

2

 

7

 

1- دانش خانواده و جمعيت

 

دانش خانواده و جمعيت

 

7

 

34

 

 

34

 

 

 

 

------------------------

 

--------------------

 

جمع كل

 

1- دروس الزامي براي مقطع كارشناسي در مجموع گرايشهاي هفت گانه 14 واحد از 34 واحد پيشنهادي است .

2- دانشجويان از 4 واحد پيشنهادي در گرايش مباني نظري اسلام 1، 2واحد ، از 4 واحد پيشنهادي در گرايش مباني نظري اسلام2، 2واحد، از 4 واحد در گرايش اخلاق اسلامي2 واحد، از 6 واحد در گرايش انقلاب اسلامي 2 واحد، از 6 واحد در گرايش تاريخ و تمدن اسلامي 2 واحد ، از 4 واحد در گرايش آشنايي با منابع اسلامي 2 واحد و همچنين 2 واحد گرايش دانش خانواده و جمعيت را بر مي گزينند.      

1394/07/20 تاریخ بروز رسانی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity of technology.