مدير گروه
           
 


        مدير گروه  ادبيات فارسي  و زبان خارجه و   :

        خانم دكتر سوگند نوروزي زاده
 
 
تلفن:  22856278   (مستقيم)، داخلي 278
فكس:22853650
نشاني الكترونيك:  noroozizadeh@kntu.ac.ir  

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/11/11
تعداد بازدید:
63
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.