مدير گروه
           
 


        مدير گروه تربيت بدني   :

        خانم دكتر شعله خداداد
 
 
تلفن:  22856283   (مستقيم)، داخلي 283
فكس:22853650
نشاني الكترونيك:  khodadad@kntu.ac.ir  

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/11/11
تعداد بازدید:
62
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.